Wojciech Kajtoch Homepage

Wstęp

Introduction to Solaris

Historia Literatury Polskiej

   Z Mojego Archiwum II
   Lagry i Łagry
   Władysława...
   Obok ,,bruLionu''    Kiedy dwóch...
   Wstęp do ,,Solaris''


Historia Literatur Obcych

Językoznawstwo Prasoznawcze

O Poezji

Życiorys

Spis Publikacji


Z mojego Archiwum II

Lagry i Łagry (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn)
(Esej)


Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym ("Spisek", "Dwie głowy ptaka", "Powrót z Carskiego Sioła")

Obok "bruLionu" - tematy i prądy najmłodszej prozy polskiej.

Kiedy dwóch mówi to samo....(Jan Kott i Kazimierz Wyka)

Wstęp do ,,Solaris''