Wojciech Kajtoch Homepage

Wstęp

Introduction to Solaris

Historia Literatury Polskiej

Historia Literatur Obcych

   Socrealizm jako...
   ,,Zarażenie śmiercią''...
   Wstęp do...
   Moje spotkanie...


Językoznawstwo Prasoznawcze

O Poezji

Życiorys

Spis Publikacji


Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze.

"Zarażenie śmiercią" po amerykańsku.

Wstęp do "Przenicowanego świata" Arkadija i Borisa Strugackich

Moje spotkanie z ,,Kandydem'' Woltera