Wojciech Kajtoch Homepage

Wstęp

Introduction to Solaris

Historia Literatury Polskiej

Historia Literatur Obcych

Językoznawstwo Prasoznawcze

O Poezji

Życiorys

Spis Publikacji


Wojciech Kajtoch

SPIS PUBLIKACJI

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Książki i broszury

- 1. "Rozstrzelane kukły", Kraków 1992, nakład własny, ss. 64 [zawiera wiersze, w tym publikowane w czasopismach: "Magazyn Kulturalny" 1978/4, "Nowy Wyraz" 1978/12, "Student" 1978/2, 1978/14, 1980/6, "Zdanie" 1979/3; folderach: Krakowskich Dni Poezji - 1979, 1981, 1984; XXI Krakowskiej Nocy Poetów - 1993 oraz szkic: "Wspomnienie o moim roku"].
- 2. "Bracia Strugaccy (zarys twórczości)", Kraków 1993, Universitas, ss. 230.
Przekład rosyjski: "Brat'ja Strugackije. Oczerk tworczestwa" pieriewod s pol'skogo Władimira Borisowa, w: Swietłana Bondarienko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: "Sobranije soczinienij w odinadcati tomach, Tom dwienadcatyj, dopołnitielnyj", Donieck 2003, Izdatiel'stwo Stalkier, s. 671, tu: s. 409 - 670; wydanie drugie (dodruk) - Swietłana Bondarienko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: "Biessilnyje mira siego, Sbornik", Donieck 2003, Izdatiel'stwo Stalkier, s. 671, seria: "Miry brat'jew Strugackich", tu s: 409-670.
Przekład uprzednio ukazywał się w następujących fragmentach: "Brat'ja Strugackije. Oczerk tworczestwa. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Wstuplenije" w: "Strieżeń. Litieraturno-chudożestwiennyj żurnał" (Abakan), nr 1 (lieto 1996), ss. 50-55; "Brat'ja Strugackije. Oczerk tworczestwa. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Gława I: Piervaja sovmiestnaja kniga" w: "Strieżeń. Litieraturno-chudożestwiennyj żurnał" (Abakan), nr 2-3 osień-zima 1996, ss.98-105 (uprzednio jako: "Piervaja sovmiestnaja kniga" w: "Abakan" 1993 nr 94/95 - 30.08.1993, s. 6-7); "Brat'ja Strugackije. Oczerk tworczestwa. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Gława II: Na służbie propagandy" w: "Strieżeń. Litieraturno-chudożestwiennyj żurnał" (Abakan), nr 4 (wiesna 1997), ss. 32-44; "Brat'ja Strugackije. Oczerk tworczestwa. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Gława III: Pieriełom" w: "Strieżeń. Litieraturno-chudożestwiennyj żurnał" (Abakan), nr 5 (lieto 1997), ss. 60-64; "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Gława III" w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Żurnał" nr 2 (lieto 1998), ss. 65-89; "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Gława IV: Otkrytaja borba..". w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Żurnał" nr 4 (zima 1998-1999), ss. 65-77; "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa". w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Żurnał" nr 3(7)/1999, ss. 56-77; "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa". w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Żurnał" nr 1(9)/2000, ss. 41-57; "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Gława VI: Sowriemiennyje Strugackije" w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Żurnał" nr 4 (12) 2000 ss. 45-69; "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa. Zakluczenije" w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Litieraturno-Chudożestwiennyj Żurnał" nr 3 (15) 2001 ss. 55-58, 61].
- 3. "Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. (Wolter, Borowski, Herling-Grudziński, Sołżenicyn, bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)", Kraków 1994, Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, ss. 72. Zawartość: Maria Dziurzyńska-Ścibior "Słowo wstępne", "Moje spotkanie z "Kandydem" Woltera" [patrz niżej wydanie osobne], "Lagry i łagry" - problematyka obozowa w IV klasie LO (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) [patrz niżej wydanie osobne w wersji poszerzonej], "Science fiction po rosyjsku. "Przenicowany świat" A. i B. Strugackich na lekcjach w klasie IV LO" [patrz niżej wydanie osobne p.t.: "Wstęp do "Przenicowanego świata"...].
- 4. "Moje spotkanie z "Kandydem" Woltera", Kraków 1994, Text, ss. 28.
- 5. ""Lagry i łagry" - problematyka obozowa w IV klasie LO (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn)", Kraków 1994, Text, ss. 56 [wersja skrócona: ""Lagry i łagry" (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) - esej", w: Konrad Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika" t. VI, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 637, Kraków 2000, tu: s. 363-389].
- 6. "Wstęp do "Przenicowanego świata" Arkadija i Borisa Strugackich", Kraków 1994, Text, ss. 35 [wersja skrócona: "Fantastyka i prawdy moralne w "Przenicowanym świecie" Arkadija i Borisa Strugackich" w: "Język Polski w Szkole Średniej", R.VII, Rok szkolny 1992/93, z.2(26), Kielce 1992, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, tu: s. 54-65].
- 7. "Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy", Kraków 1996, Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, ss. 74.
- 8. "Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa", Kraków 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 152. [fragmenty, inne wersje: "Jak kontestować język albo o niektórych cechach polszczyzny na łamach czasopism alternatywnych", w: "Języki specjalistyczne, język biznesu. Materiały konferencyjne pod red. Janusza Arabskiego", Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 1997, ss. 160, tu s. 75-90; "Świat według punka, świat według skina - autoportret językowy subkultur w ich czasopismach" w: Wacław Strykowski, Antoni Zając [red.] "Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie. Materiały konferencji naukowej", Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Tarnów 1997, s. 351-371; "O języku obrońców praw zwierząt i wegetarian" w: "Silva rerum - ekologiczne miscellanea", Kraków 1998, Biblioteka "Zielonych Brygad", ss. 482 (tu s. 189-192); "Język zinów ekologicznych", "Nowy Wiek. Pismo Literacko-Artystyczne", nr 2, październik 1999, ss. 4-5].
- 9. "Doba. Wiersze i proza", Kraków 2003, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, s. 62 [Zawiera wiersze, w tym opublikowane.
* W folderach: "XXII Krakowska Noc Poetów. 25 czerwca 1994"; "XXIII Krakowska Noc Poetów. 17 czerwca 1995"; "XXIV Krakowska Noc Poetów. 22 czerwca 1996"; "XXV Krakowska Noc Poetów. 21 czerwca 1997"; "XXVI Krakowska Noc Poetów", Kraków 1998; "XXVII Krakowska Noc Poetów. Kraków 1999"; "XXVIII Krakowska Noc Poetów. Kraków 2000"; "XXIX Krakowska Noc Poetów. Kraków 2001"; "XXX Krakowska Jubileuszowa Noc Poetów", Kraków 2002; "Pożegnanie lata poetów. Almanach", Kraków 1999 KKA-L; "Ognisko Literackie. Krakowskie pokłosie Turnieju Jednego Wiersza 1999, Kraków 1999 ZLP; "Choinka literacka II - 1999", Związek Literatów Polskich w Krakowie, Kraków 1999.
* W czasopismach: "Wiadomości Kulturalne" 1996/40; "Kwartalnik Literacko-Artystyczny Metafora", jesień/zima 1997/98; "Magdalenka Literacka" 1994/2, 1998/3; "Poezja Dzisiaj" 2000/13-14; "Echo Dobrodzienia i okolic" 2001 nr 43 (grudzień); "Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu" (Lublin) nr 2 (28), 28.II.2002; "Konstelacja Cienia" 10 (Łódź 2002)]; "Kocie Sprawy", nr 11 (19), grudzień 2003, s. 5;
* W antologiach: Aleksander Jasicki [red.]: "Ave Gaja! Antologia wierszy ekologicznych poetów Małopolski. Księga druga", Kraków 2002, wyd. WIP @lsander, s. 179, tu s: 66-69.
* Ponadto zawiera cztery miniatury z cyklu "Mruczak i Wuj" drukowane uprzednio w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika" t. VI, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 637, Kraków 2000, tu: s. 119-122 oraz piątą - w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika" t. VIII, ss. 141-142; przedruk wszystkich pt.: "Mruczak i Wuj (poemat prozą)" w: "Kocie Sprawy", nr 9 (17), październik 2003, s. 42-43].

Rozprawy, artykuły, publikacje w książkach zbiorowych

- 1. "Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym ("Spisek", "Dwie głowy ptaka", "Powrót z Carskiego Sioła")" w: "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej XX", PAN - Oddział w Krakowie, Kraków 1983, Ossolineum, tu: s. 91-119.
- 2. "Wstęp do "Solaris"" w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, publicystyka, z prasy polonijnej, suplement poetycki, wokół ósmego tomu "Prozy, prozy, prozy", wspomnienia, kronika" t. IX, Kraków 2002, s. 735, tu: 319-334 [jako część tekstu "Z mojego archiwum III"].
Uprzednio druk w wersji skróconej - "Życie Literackie" 1983/48 oraz w: "Lektury licealisty. Szkice" pod redakcją W. Pykosza i L. Bugajskiego, Wrocław 1986, Ossolineum, tu: s. 137-149.
Przekład angielski: "Introduction to "Solaris". Translated from Polish by Lech Keller", w: "Acta Lemiana Monashiensis. Special Lem Edition of Acta Polonica Monashiensis", vol. 2, numb. 2, Leros Press, Monach University [Australia] 2003, tu s: 38-52.
Przekład rosyjski: "Wstuplenije k romanu Stanislawa Lema. Pieriewod Anny Sawielewoj", w: W. A. Choriew [red.]: "Studia Polonorossica. K jubileju prof. Cybienko E. Z.". Moskwa 2003.
- 3. "Kiedy dwóch mówi to samo..." w: "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 2, Kraków 1996, ZLP - Oddział w Krakowie, ss. 447 tu s. 327-349 [analiza porównawcza poglądów J. Kotta i K. Wyki na literaturę - w latach czterdziestych].
Przekład rosyjski E Kostiuk: "Kogda dwoje goworiat ob odnom i tom że (publicistika Jana Kotta i Kazimieża Wyki 40-ch gg.)" w: W. K. Wołkow [red.] "Studia polonica. K 70-lietiju Wiktora Aleksandrowicza Choriewa", Moskwa 2002, s. 456, tu s. 254-276;].
- 4. "Strugaccy a historia współczesności" w: "Eurocon 91. Księga konwentowa" pod redakcją M. P. Jabłońskiego, t. 2: "Dodatek literacko-krytyczny", Kraków 1991, Krajowa Agencja Wydawnicza, tu: s.285-291 (zarys problematyki twórczości).
- 5. "O prozie Konrada Strzelewicza" w: "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 1, wybór, wstęp i redakcja Wojciech Kajtoch, Kraków 1995, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 323, tu: s. 221-233.
- 6. "Uwagi redaktora" w: "Krytyka, krytyka, krytyka", praca zbiorowa pod red. Konrada Strzelewicza, Kraków 1995, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 99; tu: ss. 29-39 (artykuł omawiający bieżącą sytuację pokoleniową w literaturze).
- 7. "Brzydkie łabędzie" - artykuł formalnie będący posłowiem do: Arkadij i Boris Strugaccy: "Pora deszczu /pierwsze pełne wydanie/. Dzieła Wybrane 4", przekład I. Lewandowska, Warszawa 1996, Wydawnictwo S.R., tu ss. 253-266 (sylwetka autorów i analiza powieści drukowane uprzednio w innych wersjach: "Arkadij i Boris. Bracia Strugaccy" w: "Lektura" 1991/1 oraz "Bracia Strugaccy" w: "SFinks" 1994/4, s. 3-10).
- 8. "Jeszcze o "Kulawym losie" (glosa do monografii)" w: "SFinks" 1997/1, s. 53-55 [przedruk w: "Nowa Fantastyka" 1997/7, s. 68-69.
Przekład Władimira Borisowa: "Jeszcze o "Chromoj Sud'bie. (Primieczanija na pojlach monografii)" w: "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Litieraturno - Chudożestwiennyj Żurnał" nr 3 (15) 2001 ss. 59-60, 61; artykuł dołączono także do wersji książkowej przekładu książki "Bracia Strugaccy".
- 9. "Młodzież edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury "metalowców"", w: "Media a edukacja", Poznań 1997, UAM w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Wydawnictwo eMPi2, ss. 514, tu s. 381-393.
- 10. "Z mojego archiwum (Kosiński, Parnicki i... socrealizm)" w: "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 3, wybór, wstęp i redakcja Wojciech Kajtoch, Kraków 1997, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 516, tu: s. 304-332 [jest to połączenie 2 artykułów krytycznoliterackich - tj. "Zarażenie śmiercią po amerykańsku" i "Pożegnanie z Parnickim" oraz popularnonaukowego: "Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze"].
- 11. "Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych?", w: "II Międzynarodowa Konferencja Media a Edukacja", Poznań 1998, UAM w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Wydawnictwo eMPi2, ss. 650, tu s. 287-301; przedruk w "Zeszyty Prasoznawcze" 1998/1-2 s. 7-20.
- 12. "Obok "bruLionu" - tematy i prądy najmłodszej prozy polskiej", "Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne", 1997/7-8, s. 80-97 [przedruk w "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 4, Kraków 1998, s. 316-336].
- 13. ""Piosenka o porcelanie" Czesława Miłosza", w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne", nr 11, s. 53-54, Kraków 1998.
- 14. "Humor językowy alternatywistów" w: "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 4, wybór, wstęp i redakcja Wojciech Kajtoch, Kraków 1998, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 476, tu: s. 335-346 (Razem z artykułem "Obok "bruLionu" - tematy i prądy najmłodszej prozy polskiej" tworzy większą całość p.t.: "Ze świata zinów"].
- 15. "Uwagi redaktora II", w: "Literatura, literatura, literatura..." praca zbiorowa pod red. Konrada Strzelewicza, Kraków 1998, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 107; tu: ss. 30-39.
- 16. ""U wrót doliny" Zbigniewa Herberta", w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno -Artystyczne" 1999/12-13, ss. 66-70.
- 17.""Oeconomia divina" Czesława Miłosza", w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno -Artystyczne" 1999/12-13, ss. 73-82.
- 18. "Języki mniejszości narodowych w Polsce", w: W. Pisarek [red.]: "Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci", OBP UJ, Kraków 1999, ss. 279-305.
- 19. "Moje ulubione wiersze", w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, notatki" t. V, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 596, Kraków 1999, tu: s. 360-366 [część przedrukowana w ramach: "Dwugłos o wierszu "Kot w pustym mieszkaniu" Wisławy Szymborskiej" - wspólnie z Januszem Orlikowskim, "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno - Artystyczne", Kraków 2000, nr 14/15, s. 144-151].
- 20. "Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1999/3-4, s. 79-102 [fragmenty wykorzystane w publikacji: W. Kajtoch, J. Kołodziej, P. Płaneta: "Język czasopism dla młodzieży: świat, wartość, perswazja" w: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska [red.]: "Język w mediach masowych", Warszawa 2000, s. 120-134; wersja skrócona: "O stylu popularnych pism młodzieżowych" w: "Polonistyka" 2002/9, s. 531-536].
- 21. "Problem warunków rozwoju języków mniejszości" w: Wojciech Furman i Kazimierz Wolny-Zmorzyński [red.] "W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie euroregionu Karpaty", TP S.A. - TV Rzeszów, Kraków - Rzeszów 2000, ss. 254, tu: 219-230.
- 22. "Fan i idol w Bravo. O pewnych wzorcach zachowań", w: Wacław Strykowski [red.] "III Międzynarodowa Konferencja Media a Edukacja", Poznań 2000, UAM w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Wydawnictwo eMPi2, ss. 688, tu s. 145-156.
- 23. "Odpowiedź" w: Jerzy Piątkowski [red.] "Nowa metafizyczność? Eschatologizm? Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko", Kraków 2000, ss. 160, tu s. 41-52.
- 24. "Rola języka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych" w: Teresa Kostyrko, Tadeusz Zgółka [red.] "Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej Poznań 19-21 października 2000", ss. 240, tu s. 215-228.
- 25. "Gorce czyli świat" w: Konrad Strzelewicz [red.]: "Pokłosie. Sesja międzynarodowa poświęcona jubileuszowi 85-lecia urodzin i 53-lecia debiutu literackiego Juliana Kawalca. Referaty, wypowiedzi, recenzje, komunikaty", Kraków 2001, ZLP, tu s. 51-54 [uprzednio druk w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno - Artystyczne", Kraków 2000, nr 14/15, s. 116-119].
- 26. "Z mojego archiwum II" w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje, wspomnienia, kronika" t. VII, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 749, Kraków 2001, tu: s. 347-378 [zawiera pełne wersje następujących prac: ""Odeszli" Kazimierza Wyki. Rozważania normatywne", druk w: "Pismo Literacko-Artystyczne" 1984/1 (rec. z: K. Wyka "Odeszli", Państwowy Instytut Wydawniczy 1983); "Polityka jest rzeczą konkretną. O współczesnej powieści" druk skrócony w: "Życie Literackie" 1984/51 (szkic o powieściach politycznych omawiający: "Rok w trumnie" R. Bratnego, "Wyjaśnienie" W. Bilińskiego, "Kontredans" M. Nurowskiej, "Nie można powtórzyć" W. Sokorskiego); "Długie dni czystego szaleństwa" druk w: "Pismo Literacko-Artystyczne" 1986/5 (rec. z: W. Paźniewski "Czyste szaleństwo", Wydawnictwo Literackie 1984 i "Krótkie dni", Państwowy Instytut Wydawniczy 1983)].
- 27) "Moje szaleństwa (manifest)", w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika" t. VIII, ss. 549-555 [zawiera przedruk artykułu popularnonaukowego: "Co to jest zin?", druk w: "Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu" (Lublin) nr 7 29.VII.2001, s. 3-5 i w: "Tygiel. Kwartalnik Elbląski" nr 24-25, 2001 oraz dwóch artykułów publicystycznych: "*** Dodatek wrocławski "Gazety Wyborczej"" druk w: "Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu" (Lublin) nr 1 (27) 29.XII.2002 s. 12-13; "Głos z zewnątrz. Alternatywa 1968-2002", druk w: "Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu" (Lublin), nr 5 (31) 29.V.2002 s. 17-18].
- 28) "Pięć tez o Orlikowskim", "Z mojego archiwum III" w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, publicystyka, z prasy polonijnej, suplement poetycki, wokół ósmego tomu "Prozy, prozy, prozy", wspomnienia, kronika" t. IX, Kraków 2002, s. 735, tu: 310-334 [zawiera m. in. pełne wersje: "Wstępu do "Solaris"" oraz "Imiona Losu - list do Autorki", ten drugi tekst drukowany uprzednio w: "Magazyn Międzynarodowy Obyczaje", nr 12-13, zima-wiosna 2003, s. 9 - był recenzją z: Jadwiga Mizińska: "Imiona Losu", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999].

Pomniejsze prace naukowe: recenzje, przeglądy

- 1. "O pewnej tradycji" w: "Pismo Literacko-Artystyczne" 1983/7-8 [rec. z: M. Wallis: "Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne", Państwowy Instytut Wydawniczy 1983].
- 2. "Studium o pięciu modernistycznych powieściach" w: "Pismo Literacko-Artystyczne" 1984/7-8-9 (rec. z: J. Zieliński: "Pępek powieści. Z problemów powieści autobiograficznej przełomu XIX i XX wieku", PAN - IBL, Ossolineum l983].
- 3. "Nad I tomem "Pism" Kazimierza Wyki" w: "Pismo Literacko-Artystyczne" 1985/4 [rec. z: K. Wyka: "Życie na niby. Pamiętnik po klęsce" - "Z "Pism" Kazimierza Wyki pod red. H. Markiewicza i M. Wyki", Wydawnictwo Literackie 1984].
- 4. Sprawozdanie z sympozjum "Kultura w mediach - media w kulturze" w: "Acta Universitatis Jagellonicae" 1996/9-10; inna wersja w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1996/3-4, s. 195-197.
- 5. "Wybrane zagadnienia do powtórki przed maturą", (cz. I) w: "PiSz. Polonista i Szkoła" 1996/2.
- 6. "Język współczesnej prasy rosyjskiej" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1996/3-4, s. 189-192 [rec. z: "Żurnalistika i kultura russkoj rieczi", wyp.1, MGU, Fakultiet Żurnalistiki, Moskwa 1996].
- 7. Sprawozdanie z sesji "Media a edukacja" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1997/1-2, s. 197-201.
- 8. "Literatura, prasa, biblioteka" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1998/1-2, s. 183-185 [rec.: J. Szocki, K. Woźniakowski [red.]: "Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65 lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej", Kraków 1997].
- 9. "Dyskusja o pismach literackich i kulturalnych" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1998/1-2, s. 207 - 212.
- 10. "Znów o języku współczesnej prasy rosyjskiej" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1998/3-4, s. 180-184 [rec. z: "Żurnalistika i kultura russkoj rieczi", wyp. 3 i wyp. 4, MGU, Fakultiet Żurnalistiki, Moskwa 1997].
- 11. "Językoznawcze omówienie gatunku" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1999/1-2, s. 202-204 [rec. z M. Kita: "Wywiad prasowy. Język - gatunek - interpretacja.", Katowice 1998].
- 12. "O powinowactwach i przemianach gatunków" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1999/1-2, s. 205-207 [rec. z W. Furman i K. Wolny-Zmorzyński [red.]: "Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich", Rzeszów 1999].
- 13. "Podręcznik retoryki dziennikarskiej" w "Zeszyty Prasoznawcze" 1999/3-4, s. 173-175 [rec. z J. Fras: "Dziennikarski warsztat językowy", Wrocław 1999].
- 14. "Między medioznawstwem a publicystyką" w "Zeszyty Prasoznawcze" 2000/1-2, s. 231-233 [rec. z I. Zasurskij: "Mass-media wtoroj riespubliki", Moskwa 1999].
- 15. [kmw]: Media a edukacja w "Zeszyty Prasoznawcze" 2000/1-2, s. 252-254 [sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Media a Edukacja, w Poznaniu, 8-11 kwietnia 2000].
16. "Znika kolejna "biała plama"" w "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne, Kraków 2000, nr 16, s. 45-48 [rec. z K. Woźniakowski: "W kręgu jawnego piśmiennictwa artystycznego Generalnego Gubernatorstwa (1939 - 1945)", Kraków 1997].
17. "O sztuce manipulowania", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2000/3-4, s. 179-181 [rec. z M. Lisowska-Magdziarz: "Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka", Kraków 2000].
18. "Z dziejów reportażu", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2001/1-2, s. 141-142 [rec. z A. Rejter: "Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej", Katowice 2000].
19. "O różnych aspektach badań językowego obrazu świata", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2001/3-4, s. 177-179 [rec. z A. Dąbrowska, J. Anusiewicz [red.]: "Język a kultura" t. 13 "Językowy obraz świata i kultura", Wrocław 2000].
20. "O współczesnym języku polityki", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2002/1-2, s. 187-189 [rec. z Irena Kamińska-Szmaj: "Słowa na wolności", Wrocław 2001].
21. "Próba bibliografii zinów", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2002/1-2, s. 190-191 [rec. z Dariusz Ciosmak: "Antologia zinów 1989-2001", Kielce 2001].
22. "Kazimierz Ożóg: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001, s.264", w: "Język Polski" LXXXII, listopad-grudzień 2002, s. 364-367 [recenzja].
23. "Kościół a media", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2002/3-4, s. 166-168 [rec. z Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: "KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE MEDIÓW. HISTORIA - DOKUMENTY - DYLEMATY", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2002. S. 175 - dwugłos z wypowiedzią ks. M. Lisa].
24. "Książka o sloganach", w "Zeszyty Prasoznawcze" 2002/3-4, s. 169-172 [rec. z: Marek Kochan: "SLOGANY W REKLAMIE I POLITYCE", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002, S. 248].
25. "Lekcja martwego języka?", w: "Zeszyty Prasoznawcze" 2003/1-2, s. 159-161 [rec. z Paweł Nowak: "SWOI I OBCY W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA. JĘZYK PUBLICYSTYKI POLSKIEJ Z PIERWSZEJ POŁOWY LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, S. 184].

Recenzje i szkice krytycznoliterackie

- 1. "Człowiek w mieście" w: "Magazyn Kulturalny" 1977/2 [rec. z J. Anderman: "Zabawa w głuchy telefon", Czytelnik 1976].
- 2. "Powtórka z moderny" w: "Nowy Wyraz" 1977/4 [rec. z J. Dżeżdżon: "Oczy diabła", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976].
- 3. "Czy tylko groteska?" w: "Student" 1977/6 [rec. z Z. Brzozowski: "Dycha z Kopernikiem", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976].
- 4. "O meandrach młodej prozy" w: "Student" 1979/3 [rec. z M. Orski: "Etos lumpa. Szkice literackie", Ossolineum 1978].
- 5. "Człowiek wobec historii" w: "Student" 1979/17 [rec. z A. Stojowski "Kanonierka", Czytelnik, Warszawa 1978].
- 6. "Saga dziadowska" w: "Życie Literackie" l982/16 [rec. z T. Nowak: "Wniebogłosy", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982].
- 7. "Trzy zawały sekretarza" w: "Życie Literackie" 1982/24 [rec. z J. Jesionowski: "Dobrze urodzony", Czytelnik, Warszawa 1982].
- 8. "Martwy język" w: "Życie Literackie" 1982/36 [rec. z J. S. Stawiński "13 dni z życia emeryta. Dziennik Adama Bzowskiego (15.12.1979 - 27.12.1979)", Czytelnik, Warszawa 1982].
- 9. "Z czasów "wielkiej ulgi"" w: "Życie Literackie" 1982/43 [rec. z J. A. Łaniewski [M. Radgowski]: "Dygnitarz", Czytelnik 1982].
- 10. "Rzeczpospolita trzynastego miesiąca" w: "Życie Literackie" 1983/3 [rec. z A. Braun: "Rzeczpospolita chwilowa", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982].
- 11. "Nowa powieść Lema" w: "Życie Literackie" 1983/17 [rec. z S. Lem: "Wizja lokalna", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982].
- 12. "O "Całopaleniu"" w: "Życie Literackie" 1984/4 [rec. z J. Morton: "Całopalenie" t.1 i t.2, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1980 i 1982].
- 13. "Recenzja z mottem" w: "Student" 1985/3 [rec.: A.W. Pawluczuk: "Rozbiory. Eseje i szkice o literaturze", Biblioteka "Więzi", Kraków 1983].
- 14. [Wojciech Krakowski] "Dzieciństwo, śmierć i życie" w: "Pismo Literacko-Artystyczne" 1985/2 [rec. z S. Franczak: "Całopalenie", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984 i "Ballady malowanki na szkle", Biblioteka "Nadskawia", Wadowice 1984].
- 15. "Okładka i reszta" w: "Student" 1985/6 [rec. z A. Szymański: "Z drugiej strony lustra", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984].
- 16. "W sprawie prozy Siejaka" w: "Argumenty" 1985/23 [rec. z T. Siejak: "Oficer", Iskry, warszawa 1981 i "Próba", Iskry, Warszawa 1984].
- 17. "Kryzys inteligenta, kryzys w jego oczach" w: "Student" 1985/14 [rec. z J. Krakowski: "Autopsja albo dziennik kryzysu", Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983].
- 18. "List krytyczny" w: "Literatura radziecka" [ZSRR] 1986/10 [wypowiedź na temat współczesnych noweli radzieckich drukowanych w jednym z poprzednich numerów czasopisma].
- 19. "O najnowszej powieści radzieckiej" w: "Życie Literackie" 1987/10 [szkic omawiający nowości prozy rosyjskiej: "Pieczalnyj dedektiw" W. Astafiewa, "Szafot" Cz. Ajtmatowa, "Pożar" W. Rasputina].
- 20. "Co słychać u Strugackich?" w: "Życie Literackie" 1987/36 [szkic o twórczości pisarzy].
- 21. "Co słychać u Strugackich? (Ciąg dalszy)" w: "Życie Literackie" 1989/34 [szkic jak wyżej].
- 22. "Misakowski po rosyjsku" w: "Akcent" 1994/3-4 [rec. z Stanislav Misakovskij: "Ja nie skazał. Soczinienia v stichach i prozie", Moskva 1992 (1993), wyd. "Vahazar"].
- 23. [Wojciech Krakowski] "Poetyckie nowości Krakowa" w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne", nr 11, s. 62-65, Kraków 1998.
- 24. [Wojciech Krakowski] "Dwa wybory" w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne", nr 12-13, s. 98-103, Kraków 1999 [rec. z S. Franczak: "Wybór utworów", Kraków 1998 i K. Strzelewicz: "Manipulanci i inne opowiadania", Kraków 1998].
- 25. [Wojciech Krakowski] "Pomiędzy" w: "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne", nr 12-13, s. 98-103, Kraków 1999 [rec. z: G. Franczak: "Palimpsest", Kraków 1998].
- 26. [Wojciech Krakowski] "Odmiany buntu", "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno - Artystyczne", Kraków 2000, nr 14/15, s. 105-107 [rec. z St. Franczak: "Jestem przeciw", Kraków 1998].
- 27. [Wojciech Krakowski] "Kim jest Lirnik?", "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne, Kraków 2000, nr 16, s. 50-51 [rec. z S. Franczak: "Lirnik", Kraków 2000].

Inne publikacje

Wydrukowano także:
* 19 moich, różnorakiego charakteru wypowiedzi krytycznoliteracko-publicystycznych i publicystycznych, felietonów, wywiadów, not - sygnowanych nazwiskiem lub "kmw" czy "N. Chybiński", w: "Dziennik Polski" 1993/111, 2001/213; "Gazeta Krakowska" 1984/275, 1989/185, 1989/196; "Gwoźnica" [Rzeszów] 1989/1; "Pismo Literacko-Artystyczne" 1984/5, 1984/6, 1986/5; "Student" 1976/23 (mój debiut), 1978/7; "Zeszyty Prasoznawcze" 1997/1-2, 1999/1-2, 2001/1-2; "Życie Literackie" 1984/48; "Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne", 1999/12-13, "Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu" (Lublin); nr 12 (26) 29.XII.2001, s. 3-5; "Słowo Ludu" (Kielce), 8/19.12.2001; "SFera" 2/03 (luty 2003), s. 14-15.
** 7 przekładów [fragment powieści A. i B. Strugackich "Otjagoszczennyje złom ili Sorok liet spustja", w: "Lektura" 1991/2 (p.t. "Rękopis "OZ""; artykuł Nikołaja Bogomołowa "Czy w Rosji jest literatura?" w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1994/3-4; artykuł Liji P. Jewsiejewej: "Kapitał zagraniczny w rosyjskich mediach", w: "Zeszyty Prasoznawcze" 1998/1-2, s. 125-129; artykuł Olgi Cybienko: "Julian Kawalec w Rosji" w: Konrad Strzelewicz [red.]: "Pokłosie. Sesja międzynarodowa poświęcona jubileuszowi 85-lecia urodzin i 53-lecia debiutu literackiego Juliana Kawalca. Referaty, wypowiedzi, recenzje, komunikaty", Kraków 2001, ZLP, tu s. 21-36; drobiazgi ("Zeszyty Prasoznawcze" 1997/1-2, "Zeszyty Prasoznawcze" 1997/1-2); artykuł Władimira Borisowa: "Czas okrutnych cudów. Z rosyjskiego przetłumaczył Wojciech Kajtoch", w: "Acta Lemiana Monashiensis. Special Lem Edition of Acta Polonica Monashiensis", vol. 2, numb. 2, Leros Press, Monach University (Australia) 2003, tu s: 53-60].

Prace redakcyjne

- 1. "Jest taki wiatr... antologia", Warszawa 1989, Krajowa Agencja Wydawnicza, ss. 96 [antologia poezji - mój wybór i wstęp].
- 2. "Bibliografia"; "Część I - powieści" w: A. i B. Strugaccy "Przyjaciel z piekła. Dzieła Wybrane 2", przekład I. Lewandowska, Warszawa 1995, Wydawnictwo S. R., tu ss. 135-138.
- 3. "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 1, Kraków 1995, Związek literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 323 [antologia prozy, mój wybór, wstęp i redakcja].
- 4. "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 2, Kraków 1996, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 447 [antologia prozy, mój wybór, wstęp i redakcja].
- 5. "Posłowie" do: Katarzyna Bobek: "Kto mi wytłumaczy?", Kraków 1995, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 58; tu: ss. 53-55 [tu także faktyczna redakcja całości].
- 6. "Noty o autorach" w: "Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi", Kraków 1996, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, ss. 375; tu ss. 367-373 [tu także adiustacja tekstów polskich i autorstwo streszczeń ok. 10 artykułów].
- 7. "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 3, wybór, wstęp i redakcja Wojciech Kajtoch, Kraków 1997, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 516.
- 8. "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 4, wybór, wstęp i redakcja Wojciech Kajtoch, Kraków 1998, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 476.
- 9. "Posłowie" do: Łukasz Orbitowski: "Złe wybrzeża", Kraków 1999, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 122; tu: ss. 119-122.
- 10. "Poeta prywatny", posłowie do: Wiesław Kot: "Świat taki naokoło (wybór wierszy)" Kraków 1999, Związek Literatów Polskich, ss. 208; tu: ss. 199-203.


BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

I. Ogólna:

- 1. Hasło osobowe w Waldemar Kania: "Pisarze z Krupniczej. Informator bibliograficzny", Kraków 1993, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 72-73; także w wydaniu II poprawionym i uzupełnionym - Kraków 1996, s.77-79; i w wydaniu III uaktualnionym - Kraków 2001, s.78-82.
- 2. Hasło osobowe w "Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków". Zug 2002, Hubners blaues Who is who, t. 1-2 ss. 2304; tu: t.1 s 760-761; także w wydaniu II - Zug 2003.

II. Recenzje:

"Rozstrzelane kukły"
- 1. Janusz Koryl: "Trzy debiuty", "Nowe Książki" 1993/1, s. 48.

"Bracia Strugaccy"
- 1. Konstantin Duszenko: ... "Novyj mir" 1993/8, s. 255 [Rosja].
- 2. Koź. [Kazimierz Koźniewski]: ... "Polityka" 1993/38, s.20.
- 3. Konstantin Duszenko: ... "Poniedelnik" [Abakan - Rosja] 9(114), 4 oktiabria 1993.
- 4. Danuta Ulicka: "Za co kochamy braci Strugackich", "Nowe Książki" 1993/10, s. 74-75.
- 5. Katarzyna Duda: ... "Slavia Orientalis" 1993/3, s. 472-473.
- 6. Piotr Krywak: "Wojciecha Kajtocha opowieść o braciach Strugackich", "Lektura" 1993/11-12, s. 26-27.
- 7. Lech Jęczmyk: "Fenomen Strugackich - spojrzenie z innej planety", "Nowa Fantastyka" 1994/3, s. 79.
- 8. Teresa Dudek, Andrzej Jankowski: ... "Przegląd Rusycystyczny" 1994/1-2, s. 135-137.
- 9. Erik Simon: "Wojciech Kajtoch Die Bruder Strugazki. Eine Skizze des Euvres. Bracia Strugaccy (zarys twórczości) Kraków: Universitas 1993, 232 S.", "Qarber Merkur. Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift fur Science Fiction und Phantastik", 97/98 (Wiedeń 2003), s. 257-260.

"Pisarze wobec "innych światów" swoich epok"
- 1. Maria Dziurzyńska-Ścibior: "Słowo wstępne", [w:] Wojciech Kajtoch: "Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. (Wolter - Borowski - Herling-Grudziński - Sołżenicyn - Bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)", Kraków 1994, Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, ss. 72.

"Wstęp do "Przenicowanego świata" Arkadija i Borisa Strugackich"
- 1. Zbigniew T. Dworak: "Jeszcze o Strugackich", w "Nowa Fantastyka" 1995/2, s. 67.

"Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)"
- 1. Józef Kalina: "Miniproza z Krakowa", "Wiadomości Kulturalne" 1995/49, s. 21.
- 2. K. Koź. [Kazimierz Koźniewski]: ... "Polityka" 1995/18, s.53.

"Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)" tom II
- 1. Kazimierz Koźniewski: "Piękne świadectwo", "Wiadomości Kulturalne" 1997/12-13, s. 34.
- 2. K. Koź. [Kazimierz Koźniewski]: ... w: "Polityka" 1997/25.

"Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)" tom III
- 1. Kazimierz Koźniewski: "Zamiast", "Trybuna" nr 262/1997, s. 10.

"Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)" tom IV
- 1. Stanisław Stanuch: "Wizytówka", "Trybuna" nr 284/1998, s. 7.

"Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm"
- 1. Janusz Orlikowski: "Liryka i czytelnik (na marginesie eseju Wojciecha Kajtocha)", [w:] "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 3, wybór, wstęp i redakcja Wojciech Kajtoch, Kraków 1997, Związek Literatów Polskich - Oddział w Krakowie, ss. 516, tu: s. 345-355 [przedruk w Janusz Orlikowski "Radość i dyskoteka. Eseje i szkice" Kraków 1998, s. 86-97].

"Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa"
- 1. Mirosław Pęczak: "Punki pogują, skini skankują", "Polityka" nr 23/1999, s. 50.
- 2. Leszek Żuliński: "Szaleństwo słownikowe", "Trybuna" 11 czerwca 1999 [felieton o książce oraz o "Słowniku seksualizmów polskich J. Lewinsona i "Słowniku wydarzeń pojęć i legend XX wieku" W. Kopalińskiego].
- 3. Igor Mostowicz [Ignacy S. Fiut]: "Prasa alternatywna", "Zeszyty Prasoznawcze" 1999/1-2, s. 201-202.
- 4. Danuta Ulicka: "Język "zinów"", "Nowe Książki" 1999/10, s. 46.
- 5. Konrad Żniński [Konrad Strzelewicz]: "Umpa-umpa", [w:] K. Strzelewicz [red.]: "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, notatki" t. V, ss. 454-455.
- 6. Jan Zdzisław Brudnicki "Śmieci i skórogłowi". W: "Aneks Trybuny" nr 83 (28 stycznia 2000), s.1, 2, 3 [artykuł o książce oraz o książce Marka Jędrzejewskiego: "Młodzież a subkultury"].
- 7. Jan Ożdżyński: "Wojciech Kajtoch "Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa"", "Rocznik Historii Prasy Polskiej", T. III (2000), zesz. 1(5), s. 141-148.

"Doba. Wiersze i proza"
- 1. Andrzej Kaliszewski: "Poeta i świat - język zdziwienia (Posłowie)" [w:] Wojciech Kajtoch: "Doba. Wiersze i proza", Kraków 2003, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, s. 62, tu: ss. 51-60.
- 2. B.B.K.: "Sny o potędze spokoju...", "Wiadomości Brzozowskie", maj 2003, s. 23.
- 3. Agnieszka Przychodzka: "Parabola z Krakowa", "Ulica Wszystkich Świętych", nr 6 (44), 29.06.2003, s. 26-27.
- 4. anonim [Antoni Radczenko]: "Z'darte", "W paszczu. Niezależny Kwartalnik" (Wilno), Lato 3 (4) 2003, s. 27.
- 5. Ryszard Tomczyk: "Doba - obszar życia", "Tygiel. Kwartalnik Elbląski" nr 3 (32) / 2003, s. 44-47.
- 6. Emil Biela: "Jeden dzień jak całe życie", w: K. Strzelewicz [red.]; "Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, publicystyka, z prasy polonijnej, suplement poetycki, wokół ósmego tomu "Prozy, prozy, prozy", wspomnienia, kronika" t. IX, Kraków 2002, s. 735, tu: 269-270.
- 7. Stefan Pastuszewski: "Nie ma potrzeby kapitulować", "Akant. Miesięcznik Literacki", r. 2003 nr 13(78), s. 45.

III. Inne:

- 1. Tomasz Bereda [oprac.]: "Wiedzieć więcej. Zeszyty Szkoleniowe" nr 2, Warszawa 1998, Centrum Szkolenia Polskiego Radia SA [tu streszczenia wystąpień przygotowanych wspólnie z Jackiem Kołodziejem na seminarium polsko-szwajcarskie MEDIA FORUM (Bolimów 20-22 listopada 1997): "Programy informacyjne i dziennikarstwo obywatelskie" (s. 2-4 i s. 8) oraz "Koncepcja ram - w kampanii wyborczej" (s. 26 - 27).
- 2. Aleksandra Cieślikowska: "Do referatu pana Kajtocha: "Język czasopism dla młodzieży: świat, wartość, perswazja"" w: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska [red.]: "Język w mediach masowych", Warszawa 2000, ss. 234, tu s. 230.
- 3. Ewa Kołodziejek: "Głos w dyskusji do referatu dr Wojciecha Kajtocha "Rola języka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych"" w: Teresa Kostyrko, Tadeusz Zgółka [red.]: "Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej Poznań 19-21 października 2000", ss. 240, tu s. 229-230.
- 4. Władimir Borisow: "Niemnogo ob awtorie" [jako wstęp do: "Brat'ja Strugackije. Pieriewod s polskogo Władimira Borisowa"], "Abakan Litieraturnyj. Gorodskoj Żurnał" nr 1 (9) / 2000, ss. 41.