Wojciech Kajtoch Homepage

Wstęp

Introduction to Solaris

Historia Literatury Polskiej

Historia Literatur Obcych

Językoznawstwo Prasoznawcze

O Poezji

Życiorys

Spis Publikacji

Kontakt
Wojciech Kajtoch

Ur. w 1957 roku w Krakowie. W 1980 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium "Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym..." zostało częściowo opublikowane w "Roczniku Komisji Historycznoliterackiej PAN" XX - 1983). Dwa lata (w okresie 1985-1987) studiował w Instytucie Literackim w Moskwie. Doktor filologii rosyjskiej (1991 - Uniwersytet Warszawski). Rozprawę pt. "Bracia Strugaccy (zarys twórczości)" wydał w 1993 r. krakowski Uniwersitas; przełożono ją na język rosyjski (Donieck 2003 - 2 wydania).
Jest także autorem książek: "Rozstrzelane kukły", Kraków 1992 (wiersze); "Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. (Wolter - Borowski - Herling-Grudziński - Sołżenicyn - Bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)", Kraków 1994; "Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy", Kraków 1996; "Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa", Kraków 1999; "Doba. Wiersze i proza", Kraków 2003; redaktorem pierwszych czterech tomów almanachu krakowskiego oddziału ZLP "Proza, proza, proza..." (1995, 1996, 1997, 1998).
Opublikował również ponad 20 artykułów naukowych z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa (np. w "Zeszytach Prasoznawczych": "Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych?" 1998/1-2, „Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży” (1999/3-4) oraz drugie tyle pomniejszych prac naukowych.
Niegdyś intensywnie uprawiał krytykę literacką: w latach siedemdziesiątych - w "Studencie", osiemdziesiątych - w "Życiu Literackim" i "Piśmie Literacko-Artystycznym", dziewięćdziesiątych - w "Końcu Wieku" (w sumie ok. 50 recenzji i szkiców). Dziś pisuje w lubelskim zinie "Ulica Wszystkich Świętych", lub w "Zeszytach Prasoznawczych". Czasem drukuje poezje - w prasie i różnych wydawnictwach.
Był wychowawcą w internacie, starszym asystentem IBL PAN, dziewięć lat uczył polskiego w krakowskim X LO. Obecnie jest adiunktem w Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Uczy retoryki dziennikarskiej, stylistyki i kultury języka polskiego, a niekiedy gatunków dziennikarskich i teorii komunikowania masowego. Interesuje się też zinami i językiem młodzieżowych subkultur.